Wednesday, November 30, 2011

BAB 7: PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN

BAB 7: PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN

PERANAN KERAJAAN BAGI MEMBANTU PENIAGA

1. Menyediakan penyelidikan dan pembangunan

· MARDI - dibidang pertanian

· LEMBAGA GETAH MALAYSIA (MRB) - untuk getah

· LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) – industri sawit

· SIRIM - untuk industri teknologi tinggi

· FRIM - untuk perhutanan

· LKIM - untuk ikan

2. Menyediakan perundangan perniagaan

Contoh akta:

· Akta Jualan Barangan

· Akta Sewa Beli

· Akta Perihal Dagangan

· Akta Kawalan Harga

· Akta Timbang dan Sukat

3. Menyediakan Latihan dan Pengurusan

· Supaya peniaga berkemahiran dan cekap

Contoh Agensi:

· MARA

· NPC – Perbadanan produktiviti

4. Menyediakan kemudahan infrastruktur dan ruang niaga

Contoh :

· Menyediakan bekalan elektrik/air/telefon

· Bazar/ruang niaga/kilang untuk disewa

Contoh Agensi:

· MARA

· UDA HOLDING

· PKEN

5. Memberi Insentif Pelepasan Cukai

· Taraf perintis –pengecualian cukai untuk tempoh tertentu

· Pengecualian cukai –tak perlu bayar cukai

· Elaun cukai pelaburan

6. Menyediakan Kemudahan Pembiayaan

· Memberi bantuan modal /pinjaman

Contoh Agensi : MARA

· Bank Pertanian / Bank Pembangunan dan Infrastruktur

7. Lawatan Dagangan Keluar Negara

· Untuk megadakan hubungan 2 hala

· Buat perjanjian dagangan

Contoh Agensi: MATRADE / MITI

No comments: