Wednesday, November 30, 2011

Tingkatan 5 : Bab 4: Komunikasi

BAB 4: KOMUNIKASI

PERANAN KOMUNIKASI

1. Memudah dan mempercepatkan proses penyebaran maklumat.

- Contoh : maklumat turun naik harga saham mudah diketahui

dengan menggunakan komputer, telefon dan internet.

2. Memudahkan peniaga menjalankan aktiviti perniagaan.

- Contoh : urusan jual beli barangan boleh dilakukan dengan

menggunakan telefon, telefeks atau internet.

3. Memudahkan kegiatan promosi.

- Contoh : Televisyen merupakan media utama pengiklanan

kerana dapat menarik minat ramai penonton.

4. Meluaskan pasaran barangan.

- Contoh : Perkhidmatan telefon memudahkan proses jual beli

jarak jauh.

5. Memudahkan pentadbiran dan pengurusan.

- Contoh : bagi syarikat yang mempunyai banyak cawangan di

merata negeri boleh mengadakan mesyuarat secara langsung antara pengurus cawangan tanpa bersemuka dengan menggunakan sidang video.

6. Mengelakkan kerugian dan kerosakan.

- Contoh : Jika diketahui melalui satelit bahawa taufan sedang

melanda Jepun, maka penghantaran kargo dari Malaysia ke negara itu boleh ditangguhkan untuk mengelakkan kerosakan.

JENIS-JENIS PERKHIDMATAN KOMUNIKASI

(i) Televisyen dan radio.

(ii) Perkhidmatan Pos.

(iii) Perkhidmatan Telekomunikasi.

(iv) Perkhidmatan Kurier.

PERKHIDMATAN POS.

Terbahagi kepada 3 iaitu :

(i). Perkhidmatan Mel.

(ii). Perkhidmatan kaunter.

(iii). Perkhidmatan Lain.

Perkhidmatan Mel.

· Surat.

· Poskad.

· Aerogram.

· Bahan bercetak.

· Peket kecil.

· Khidmat jawapan perniagaan.

- digunakan oleh peniaga pesanan mel.

- setem dilekatkan

· Persuratan untuk orang buta.

- majalah dan buku dalam bentuk Braille

· Pos Ekspres.

- menghantar dokumen dengan cepat

- tidak dilindungi oleh insurans

· Pos Daftar.

- hantar barang/dokumen penting di dalam dan di luar Negara

- dilindungi oleh insurans.

· Bungkusan.

· Mel Berinsurans.

- memberi perlindungan bagi surat daftar dan bungkusan yang

§ diposkan di dalam dan di luar negara.

- pampasan akan dibayar jika mel/bungkusan itu hilang

· Perkhidmatan Pos Laju.

- menghantar mel, peket kecil dan dokumen dengan cepat.

- serahan dari pintu ke pintu.

· Data Pos.

- membantu mengagihkan dokumen secara besar- besaran seperti bil,

§ sijil invois dan penyata akaun.

· Mel Terus.

- digunakan oleh syarikat untuk mengiklankan perniagaannya.

Perkhidmatan Kaunter.

Terdiri daripada 3 jenis :

a) Perkhidmatan jualan – jual setem, sampul surat berdaftar, poskad.

b) Perkhidmatan bayaran – bayaran kiriman wang dan wang pos.

c) Perkhidmatan agensi - TNB, ASN, BSN, LUTH.

Perkhidmatan Lain.

i. Pos Restante - Pengembara menggunakan alamat pejabat pos untuk menerima surat.

ii. Peti surat, tiket serahan tingkap dan khidmat beg berkunci.

iii. Frangki - mesin mencetak setem dan tarikh pembayaran pada sampul surat/mel.

iv. Pusat khidmat pelanggan – melayani aduan pelanggan.

PERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI

Terbahagi kepada :-

· Perkhidmatan lisan

· Perkhidmatan bercetak

· Perkhidmatan Audiovisual.

a) Perkhidmatan Lisan.

i. Perkhidmatan Telefon.- untuk individu.

- Panggilan tempatan.

- Panggilan sambung jauh terus dail.

- Panggilan antarabangsa terus dail.

ii. Panggilan tanpa tol.- untuk peniaga.

iii. Sidang Audio.

- mesyuarat antara 2 pihak yang berada di lokasi berbeza.

- setiap ahli perlu bercakap secara bergilir.

iv. Telefon bimbit.

v. Videofon.

- Telefon dilengkapi dengan gambar video.

- membolehkan pemanggil dan penerima panggilan berbual

- - Serta melihat wajah pihak yang dihubungi.

vi. Radio Maritim.

- membolehkan panggilan telefon dibuat dari darat ke kapal-

kapal di lautan Atlantik, Hindi dan Pasifik.

- menggunakan satelit marin (MARISAT)untuk

menyampaikan berita serta mesej penting.

vii. Telestok.

- untuk pelabur yang ingin mengetahui harga saham yang di

urusniagakan di BSKL.

b) Perkhidmatan Bercetak

i. Telefeks – menghantar maklumat berbentukcarta,

gambar, laporan melalui mesin faksimili.

ii. Teleks - menghantar maklumat menggunakan

mesin teleprinter.

ii. Telegram – menghantar maklumat bertulis

melalui rangkaian telegraf.

c) Perkhidmatan Audiovisual.

i. Sidang Video(Video Conferencing).

- menghubungi 2 atau lebih pihak di lokasi

yang berbeza.

- mesyuarat jarak jauh melalui skrin pemancar.

ii. Internet.

- rangkaian komputer yang menghubungkan

pelbagai maklumat dengan pantas di

seluruh dunia.

iii. E-mel (Mel Elektronik)

- menghantar maklumat dengan cepat menerusi

rangkaian komputer.

iv. MAYPAC.

- Rangkaian Data Awam Suis Peket Malaysia.

- menghantar dan menerima data melalui komputer.

PERKHIDMATAN KURIER.

Menghantar mel, dokumen dan bungkusan dengan segera seperti

invois, dokumen perjanjian dan laporan di dalam dan di luar

negara. Contoh : EMS, Pos laju Malaysia.

Kelebihan.

o penghantaran cepat dan selamat.

o serahan pintu ke pintu.

o dapat perlindungan insurans.

o menyediakan perkidmatan menghantar Kargo.

o Bagi bungkusan bercukai, syarikat Kurier akan menguruskan segala dokumentasi kastam bagi pihak pengirim.

Kekurangan

· kos tinggi.

· terhad kepada kiriman yang penting dan diperlukan sahaja.

Faktor Pemilihan Jenis Perkhidmatan Komunikasi

1. Kesegaran.

- jika maklumat diperlukan segera – Teleks,

- telefaks

- internet.

- tidak diperlukan dengan segera - melalui pos.

2. Jenis maklumat.

- berbentuk lisan – telefon.

- Grafik dan carta – mesin faksimile.

- Bahan bercetak - pos.

- Polisi insurans – kurier dan mel berinsurans.

3. Kos.

- mengikut kemampuan syarikat.

- Perkhidmatan kurier lebih mahal daripada Perkhidmatan pos

biasa.

4. Mudah didapati dan berhampiran.

- contoh: telefon dan pos mudah didapati.

5. Jarak.

- jarak dekat – gunakan pos.

- jarak jauh - mel udara, faksimile,internet, teleks.

1 comment:

Peron said...

Terima kasih untuk nota ni.

Zaman memang berubah dengan cepat >.<

Sekiranya memerlukan perkhidmatan membina laman web, layari www.perkhidmatan-lamanweb.operion.com.my untuk info selanjutnya

Harap ia dapat bantu di masa hadapan


Thank you